Skårer menighets misjonsprosjekt

Skårer menighets misjonsprosjekt

Skårer menighet støtter NMS ( Det norske misjonsselskap) sitt arbeid i Etiopia.

Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger større enn Norge, har nesten 100 millioner innbyggere, over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri vært kolonisert og har en meget rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke. Landet har en sterkt voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger.

HVA GJØR NMS HER?
NMS har siden starten i 1970  samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia – mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter.


De jobber for å bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å gi øremerkede stipend. Spare- og lånegrupper bygger selvtillit og viser lokalsamfunnet at kvinner kan forvalte penger på egen hånd. NMS jobber også for å forebygge fødselsrelaterte skader. Gjennom språk- og musikkarbeid bidrar de til at urfolksgruppene mao, komo, gumuz og andre blir stolte av eget språk og egen kultur. Bibeloversettelse til morsmålet gjør sitt til at evangeliet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar til bygging av et demokratisk samfunn med like rettigheter for alle. Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er stor fattigdom og enormt press på miljøet. NMS støtter også arbeid for større matvaresikkerhet gjennom moderne og miljøvennlige dyrkingsmetoder.

NMS har opprettet en egen blogg med nyheter om aktuelle saker fra Etiopia. Bloggen finner du her.

HVORDAN ARBEIDER MENIGHETEN FOR Å STØTTE PROSJEKTENE?

Misjonsmiddager
Vi arrangerer misjonsmiddager i Skårer kirke tre ganger per halvår. Les mer om misjonsmiddag HER

Misjonsforening
Dette er en åpen gruppe og nye i alle aldre er hjertelig velkomne. Vi møtes en onsdag i måneden. (Se kalender på nettsiden til Skårer menighet) kl. 19.00. Blåstjerneveien 6, 1475 Finstadjordet

Misjonsgudstjenester
To ganger i året setter vi ekstra fokus på NMS sine prosjekter i gudstjenesten. Kollekten går disse dagene til menighetens misjonsprosjekt.

Strikkeprosjekt
Misjonsforeningen i Skårer administrerer strikking av små ull- luer og tepper som finner veien til nyfødte i Etiopia. Les mer om strikkeprosjektet HER

 

Ønsker du å vite mer om misjonsarbeidet?

Ta kontakt med Eli Herdieckerhoff (mobil: 928 39 831).

--

Safe Motherhood
Rapport om Safe Motherhood for arbeidsåret 2017

--

NMS nyhetsbrev fra Etiopia:
Nyhetsbrev 15. november 2018
Nyhetsbrev 13. november 2018
Nyhetsbrev 8. november 2018
Nyhetsbrev 12. oktober 2018
Nyhetsbrev 19. september 2018
Nyhetsbrev 10. september 2018
Nyhetsbrev 3. september 2018
Nyhetsbrev 28. august 2018
Nyhetsbrev 24. juli 2018
Nyhetsbrev 28. juni 2018
Nyhetsbrev 26. juni 2018
Nyhetsbrev 16. juli 2018
Nyhetsbrev 19. juni 2018
Nyhetsbrev 18. juni 2018
Nyhetsbrev 12. juni 2018
Nyhetsbrev 8. juni 2018
Nyhetsbrev 23. mai 2018
Nyhetsbrev 25. april 2018
Nyhetsbrev 19. april 2018
Nyhetsbrev 13. april 2018
Nyhetsbrev 4. april 2018
Nyhetsbrev 21. mars 2018
Nyhetsbrev 5. mars 2018
Nyhetsbrev 1. mars 2018
Nyhetsbrev 21. februar 2018
Nyhetsbrev 20. februar 2018
Nyhetsbrev 13. februar 2018
Nyhetsbrev II 24. januar 2018
Nyhetsbrev 24. januar 2018
Nyhetsbrev 17. januar 2018

Nyhetsbrev 10. januar 2018

Nyhetsbrev 18. desember 2017

Nyhetsbrev 12. desember 2017

Nyhetsbrev 11. desember 2017

Nyhetsbrev 29. november 2017

Nyhetsbrev 25. november 2017

Nyhetsbrev 9. november 2017

Nyhetsbrev 5. november 2017

Nyhetsbrev 23. oktober

Nyhetsbrev 3. oktober

Nyhetsbrev 29. september 2017

Nyhetsbrev 26. september 2017

Nyhetsbrev 13. september 2017

Nyhetsbrev 8. september 2017

Nyhetsbrev 4. september 2017

Nyhetsbrev 29. august 2017

Nyhetsbrev 21. august 2017

Nyhetsbrev 15. august 2017

Nyhetsbrev 11. august 2017

Nyhetsbrev 3. august 2017

Nyhetsbrev 28. juni 2017

Nyhetsbrev 20. juni 2017

Nyhetsbrev 12. juni 2017

Nyhetsbrev 8. juni 2017

Nyhetsbrev nr. to, 29. mai 2017

Nyhetsbrev 29. mai 2017

Nyhetsbrev 18. mai 2017

Nyhetsbrev 15. mai 2017

Nyhetsbrev 8. mai 2017

Nyhetsbrev 2. mai 2017

 

NMS har mange tilbud også i her i landet, hvor gjenbruksbutikker og leirsteder trolig er mest kjent. Du kan lese mer om NMS sitt arbeid i Norge HER