MØTESTED KIRKEN onsdag 30.01. kl. 18.30

MØTESTED KIRKEN onsdag 30.01. kl. 18.30

Kveldsgudstjeneste i Øvre Rælingen kirke

Onsdag 30. januar 2019 kl. 18.30 møtes vi i Øvre Rælingen kirke til kveldsgudstjeneste for alle, spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kveldsgudstjenesten kalles "Møtested kirken". «Syng med oss»- koret  deltar og ”Vasshjulet tut og blæs” spiller. Og som vanlig blir det allsang, enkel liturgi, preken og lystenning.

Etter gudstjenesten er det hyggelig kirkekaffe.

V E L K O M M E N !

Kontaktperson:
Diakon Kari Stray Nordberg, mobil: 93 08 46 48