Knøttesang i Skårer kirke

Knøttesang i Skårer kirke

Tilbudet er for ALLE BARN mellom 2 og 5 år. Knøttesang foregår på tirsdager kl 17.00-18.00.

Vi inviterer barn og foreldre/bestforeldre til en samlingstund der vi har sangleker og danser litt. Her lærer barna gode gamle sanger som «Bjørnen sover», og mer nyere barnesanger, og også kristne sanger.  Sang og musikk er viktig for barns utvikling. Dette er også en fin anledning til å gjøre en aktivitet sammen med barna, treffe andre familier i nærmiljøet, og bli bedre kjent i kirka. Knøttesang blir ledet av Sunniva og Nora.

Knøttesang foregår samtidig som Barnekoret øver. Kanskje Knøttesangeren  har eldre søsken som vil være med i Barnekoret? Her er det mange barn mellom 6 – 12 år og som liker å synge!

Både Knøttesang og Barnekoret er en del av det vi kaller Familiedag. Da starter vi kl. 16.30 med servering av en enkel middag, før tilbudene begynner kl. 17.00. Kl. 17.45 har vi en samlingsstund med kaffe/te/ saft og kjeks, og en liten andakt. Deretter øver de eldste barna i Barnekoret fra kl. 18.00 til 18.30. 

Tilbudet er en del av tiltakene i trosopplæringen i Skårer menighet.
Kurset koster kr. 100,- for hvert semester.

Bare møt opp, eller kontakt Kari for mer informasjon eller påmelding:
ksn@lorenskog.kirken.no

 

Hjertelig velkommen til både barn og voksne!

 

Våren 2018:
Oppstart 9. januar
Semesteret avsluttes 8. mai