Søndagsskolen i Skårer kirke

Søndagsskolen i Skårer kirke

Bli med på søndagsskolen!

Hva gjør vi?

På søndagsskolen er vi fra kl. 11.00 - ca. kl. 12.15, mens de voksne har gudstjeneste opp.
Men ikke når det er familiegudstjeneste, da er vi med oppe i kirken sammen med alle de andre!

Før søndagsskolen begynner er vi med opp i gudstjenesten de første minuttene. Så går vi ned og har en samlingsstund. Vi synger, forteller fra bibelen, spiser og gjør ulike aktiviteter.

Noen ganger i halvåret har vi spesielle arrangementer som tur til kjenn bad, ski- og akedag, tur til Langvann og søndagsskolens dag. Da samles vi med hele familien og spiser og har aktiviteter sammen.

Hver søndag samler vi inn penger. Pengene går til søndagsskolearbeidet i Norge.

Søndagsskolen for hvem?
Alle barn fra ca. 3 år og oppover. Er mamma, pappa eller en annen voksen med, er alder ingen hindring! De som går i (4)5 klasse og høyere opp i klassene er med som miniledere.

 

Datoer som gjenstår for våren 2018:

8. april: Søndagsskole

15. april: Søndagsskole

22. april: Radiogudstjeneste. Barnekoret deltar.

29. april: Tårnagent-gudstjeneste

6. mai: Søndagsskole

27. mai: Søndagsskole

3. juni: Søndagsskole

10. juni: Søndagsskole

17. juni: Søndagsskole-avslutning

 

VELKOMMEN!