Visitasforedrag

Visitasforedrag

Fra bispevisitas som fant sted 7.-12. feb. 2017.

Her er biskopens visitasforedrag fra søndag 12. februar

Her er også biskopens rapport fra visitasuken, med visitasforedrag og preken fra visitasgudstjenesten

Om visitasuken 7. - 12. februar 2017:

Biskop Atle Sommerfeldt hadde visitas i Skårer 7-12. februar i 2017.
Formålet med bispevisitas er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.
Ved dette skal biskopen gi støtte til menighetenes virksomhet og styrke fellesskapet i menigheten.
I tillegg til å bli kjent med menighetens arbeid, frivillige og ansatte så hadde biskopen møter med kommunens ledelse, representanter for lag, organisasjoner, bedrifter og etater i Lørenskog.
Visitasen ble avsluttet med stor visitasgudstjeneste søndag 12. februar kl. 11, hvor biskopen prekte i gudstjenesten og holdt sitt visitsforedrag på kirkekaffen.   

Programposter fra visitasuken som alle kunne delta på:

Tirsdag 7. februar kl. 09.00

Åpningsgudstjeneste med nattverd i Skårer kirke. 

Torsdag 9. februar kl. 18.30

Biskopen deltok i samtale om «Folkekirken i en ny tid» i biblioteket på Lørenskog hus.

Torsdag 9. februar kl. 20.00

«Klubben» med lovsangskveld og ungdomsgudstjeneste i Skårer kirke.

Søndag 12. februar kl. 11.00

Visitasgudstjeneste i Skårer kirke. Skårer kor deltok.
Biskopen prekte på gudstjenesten og holdt sitt visitasforedrag på kirkekaffen.