Skårer kor

Skårer kor

Voksenkor som deltar i gudstjenester og andre arrangementer i Skårer kirke.

Skårer kor har eksistert i mange år, under ledelse av Geir Åge Noven. For tiden er det kantor Anders Fjeld Meyer som leder koret. Dette er et kor bestående av voksne som kan bidra i større eller mindre prosjekter, uten spesielt mye øvelse i forkant. Ta kontakt med kantor for nærmere informasjon: anders.fjeld.meyer@lorenskog.kirken.no;