Søndagens gudstjeneste fra Skårer menighet


Her kan du se søndagens gudstjeneste fra Skårer menighet.

Les mer

 

Søndagens gudstjeneste fra Skårer menighet


Her kan du se søndagens gudstjeneste fra Skårer menighet.

Les mer

 

Kirken er her også i 2021


Kirken er fortsatt stengt for gudstjenester og arrangementer. Men vi er tilstede på flere andre måter. 

Les mer

 

Kirken er her også i 2021


Kirken er fortsatt stengt for gudstjenester og arrangementer. Men vi er tilstede på flere andre måter. 

Les mer

 
 

Vi leser Apostlenes gjerninger.

Bibelleseplan for Apostlenes gjerninger.

Les mer

 

Ring 22400040

Trenger du noen å snakke med? Eller vil du bli frivillig medarbeider? 

Les mer

 

Forbønn

Ønsker du å bli bedt for? Ta kontakt på SMS eller ring til diakon Kari: 930 84 648.

Les mer

 

Gave til menigheten

Vil du støtte vårt arbeid i menigheten? 

Les mer

Flere nyheter