Gudstjeneste og Lucia ved Skårer kirke


13. desember, kl. 17.30 markers Luciadagen og 3. søndag i advent ved "stjernehimmelen" utenfor Skårer kirke. 

 

Gudstjenesen ledes av vår prest Synne Marie Jensseter. Alt gjennomføres ved at vi holder 1. meters avstand og tar nødvendige smittevernhensyn. 

NB: for smittesporing send SMS til telefonnummer 97197737 merket Lucia og med navn på deg og antall i familie/gruppe. 

PROGRAM

KLOKKERINGING

SANTA LUCIA
Svart senker natten seg
I stall og stue
Solen har gått sin vei
Skyggene truer
Inn i vårt mørke hus
Stiger med tente lys
Santa Lucia, Santa Lucia

Natten er mørk og stum
Med ett det suser
I alle tyste rom
Som vingene bruser
Se, på vår terskel står
Hvitkledd med lys i hår
Santa Lucia, Santa Lucia

ADVENTSLYSENE TENNES
Tenn lys, tre lys skal flamme
For alle som må slåss
For rettferd og for frihet
De trenger hjelp fra oss
Må ingen miste motet
Før alle folk er ett
Tenn lys, for dem som kjemper
For frihet og for rett

FORTELLINGEN OM LUCIA

HERRENS BØNN
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten
og æren i evighet. Amen

RYDD VEI FOR HERRENS KOMME
Rydd vei for Herrens komme,
for frelsen fra vår Gud.
Vår ventetid er omme,
han sender oss sitt bud:
Det gamle skal forsvinne
Guds rikes tid er inne!
Velsignet være ham som kom i
Herrens navn.


Han kommer, han som troner
hos Gud i evig glans!
Snart flettes våre toner
i englesangens krans.
Men Lammets sang begynner
i dag, når vi forkynner:
Velsignet være han som kom i
Herrens navn.


VELSIGNELSEN

Tilbake