Kvinnenes internasjonale bønnedag 5. mars


I år kan du bli med på en samling på nettet.

 

Kvinnens internasjonale bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene. I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.På den internasjonale bønnedagen ønsker kvinner verden over å stadfeste sin tro på Jesus Kristus og dele håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.

I Lørenskog har vi en komité bestående av kvinner fra disse menighetene: Frelsesarméen, Frikirken, Salem, Fjellhamar og Skårer. Vanligvis er vi på besøk hos hverandre etter tur hvert år, men p.g.a. koronaviruset blir det ingen lokal samling i år. Vi har derfor valgt å knytte oss til arrangementet sentralt. Ca. midten av februar blir det lagt ut en lenke på det nasjonale nettstedet for Kvinnennes internasjonale bønnedag sin nettside:Kvinnenes internasjonale bønnedag (wordpress.com)  Klikk på lenken for bønnesamling og bli med på møtet.

Årets innsamling går til kvinner og barn i Vanuatu. Dette landet består av mange øyer som ligger i Stillehavet utenfor Australia. komitéen for Kvinnenes internasjonale bønnedag i Vanuatu vil gjerne bruke de innsamlede midlene til å utvikle tiltak for hjelp til unge landsbykvinner ved å skape arbeid og mulighet for utdanning, De ønsker også å hjelpe med helseprogram som er siktet inn mot svangerskap og fødsel, barnehelse og kreft. Innsamlingen foregår ved at dere sender penger via VIPPS 94418 og skrive KIB i meldingsfeltet, eller bruke bankkonto 3000.16.16869 til Bibelselskapet, og merker betalingen KIB (som betyr Kvinnenes Internasjonale Bønnedag) 

Kunstverket er malt av Vanuatus mest kjente kunstner Juliette Pita. Mer informasjon om bildet, samt program for samlingen finner dere her:  Informasjon og program 

Sjekk deres Facebook-side: Facebook KIB

Bli med på bønnedagssamling 5. mars! 

Tilbake