Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB) fredag 4. mars


Komitéen for KIB i Lørenskog inviterer til samling 4. mars.

 

Kvinnens internasjonale bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene. I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.

Årest tema for den internasjonale bønnedagen er hentet fra profeten Jeremia, kap. 29, vers 11: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere". Det er kvinner fra England, Wales og Nord-Irland som har ordnet årets opplegg for bønnedagen. I Lørenskog har vi en komité bestående av kvinner fra Salem, Frikirken, Frelsesarméen, Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Vi pleier å skifte på å samles hos hverandre, og i fjor skulle vi ha hatt samling hos Frelsesaréen, men p.g.a. koronasmitten ble det heller møte på nettet. Vi håper vi kan møtes fysisk i år, så mer informasjon om tid og sted kommer senere.

Informasjon om hva innsamling går til kommer senere. Innsamlingen foregår ved at dere sender penger via VIPPS 94418 og skrive KIB i meldingsfeltet, eller bruke bankkonto 3000.16.16869 til Bibelselskapet, og merker betalingen KIB (som betyr Kvinnenes Internasjonale Bønnedag). Sjekk også Kvinnenes Internasjonale Bønnedag sin Facebook-side.    

Bli med på bønnedagssamling 4. mars! 

Tilbake