Forbønn


Ønsker du å bli bedt for? Ta kontakt på SMS eller ring til diakon Kari: 930 84 648.

 

I bibelen står det: "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk," (Filipperne kap. 4 vers 6). 

Noen ganger er det godt å bli bedt for av andre, når man bærer på bekymringer. Det står jo også i bibelen at vi skal bære hverandres byrder. Ta gjerne kontakt med diakonen, kanskje du vil at bare hun skal be for det som ligger deg på hjertet, eller så ønsker du kanskje at alle i forbønnstjenesten skal be for deg. Dette velger du selv. Når det står så mye om bønn i bibelen som det gjør så er det fordi det er knyttet så mange løfter til dette med bønn. Å be er som å mobilisere Gudsrikets krefter. 

Kontaktinformasjon til diakon Kari: mobil: 930 84 648. E-post: kn856@kirken.no  

Tilbake