Velkommen inn i kirken


Da er det en glede å få lov til å ønske velkommen INN i Skårer kirke igjen!

 

Det var en glad menighetsrådsleder, Hildur Austrheim, som åpnet dørene på søndag. F.o.m fredag 18. juni så er Lørenskog kommune over på nasjonale retningslinjer, som gjør det mulig for ennå flere å være sammen til gudstjeneste. Velkommen på søndag, 20. juni kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Tormod Westermoen, og ved orgelet sitter Anders Fjeld Meyer. Nattverd. Det er ingen påmelding til denne gudstjenesten, men vi registrerer de som kommer. Det praktiseres «fast tilvist plass», som betyr at alle beholder den plassen man sitter på igjennom hele gudstjenesten. Det vil fortsatt bli praktisert godt smittevern i alt som skjer i kirken. Avstandskravet på EN meter gjelder fortsatt i alt som skjer. Vel møtt!

Tilbake