Kandidatliste


Kandidatliste til Menighetsrådsvalget 2019 i Skårer menighet

 

30. april var fristen for innlevering av listeforslag til Kirkevalget 2019. Ved utløp av fristen var det kommet inn et listeforslag til valg av menighetsråd i Skårer: Nominasjonskomitéens liste. Denne listen ble vedtatt på menighetsrådsmøte som ble avholdt 14. mai 2019.
 
Kandidater:
   1.    Trond Erik Bakkerud
   2.    Hildur Aune Austrheim
   3.    Rune Wennevold
   4.    Juli Bernadotte-Nordenstam
   5.    Tor Einar Ljønes
   6.    Trond Knut Nordby
   7.    Ellen Dahlsrud
   8.    Eskild Dahl
   9.    Eva Maritha Olaussen
 10.    Per Frantsvold
 11.    Synne Andreassen
 12.    Sverre Tofte
 13.    Julie Berntsen
 14.    Vidar Skaar
 15.    Sivert Høibråten
 
Listeforslagene til bispedømmerådsvalget i Borg bispedømme er klare. Her har det kommet inn listeforslag fra tre forslagsstillere: Bønnelisten, nominasjonskomiteen og Åpen Folkekirke. Dette kan man lese mer om her:
 
For mer informasjon om kirkevalget 2019 Klikk her: 
 

Tilbake