Referat fra foreldremøte 30. september


Vi gleder oss til å bli kjent med konfirmantene. Vi hadde en svært god start på prekonfirmasjon. Det virker som en frisk gjeng.

 

Vi som jobber med konfirmantene er;

  • Prest Synne Marie Jensseter. Torsdagsgruppe, leir, konfirmasjon og andre samlinger. Dåp av konfirmanter.
  • Kateket Frøydis Helen Tørring. Ansvarlig for alt som har med konfirmantarbeidet, og er den som står for alt det administrative pluss har brorparten av all undervisningen.
  • Menighetsarbeider Hans Kristian Ingelsrud. Jobber mye med ledertrening og er på klubben, men vil også være sammen med Frøydis på sommer mandag.  Er med på begge leirene.
  • Ungdomsarbeider Simen Solberg. Har hovedansvaret for klubben og samlingene på kvelden. Alle konfirmantene vil treffe han der, pluss at han også er med på begge leirene.

 

Opplegg.

Det er totalt 60 timer konfirmantene skal være med på. Undervisningen er variert, og mangfoldig. Vi bruker kirkerommet, og sansene våre i undervisningen. Alle konfirmantene får en loggbok som heter Delta. Den bruker vi hver time. Konfirmantene kan loggføre hva de sitter igjen med av timen, og loggføre når de har vært på gudstjenester. Bak i loggboka, loggfører man gudstjenestene.

Konfirmantene skal være med på til sammen 8 gudstjenester i løpet av konfirmantåret. Tre av dem er obligatoriske: presentasjon, samtale og konfirmasjon. Utover de tre, må de selv finne ut når det passer å komme. Vi har gudstjeneste hver søndag klokka 11:00 og annenhver søndag har vi kveldsgudstjeneste SK. Sjekk nettsiden.

I januar/februar vil vi gjennomføre en stor lørdagssamling for alle konfirmantene. Der ønsker vi at de skal bli bedre kjent med Bibelen. Vi leser og lytter.

Det blir leir i uke 8 og 32.  Får leiren vil få gå en pilgrimstur fra Losby til Lørenskog kirke.

Vi har undervisning mandag og onsdag fra kl 16:00-17:30. Og torsdag 17:00-18:30.  Konfirmantene må ta med seg Bibel, Delta og Kristuskransen hver gang.

Leir

Vi gleder oss til å dra på leir, både i vinterferien og i sommerferien. I vinterferien drar vi til Fjelltun leirsted 23.-27. februar. Der er det gode muligheter for mange vinteraktiviteter. Sjekk link, Fjelltun leirsted Vi er nå 30 konfirmanter, så dette blir en god gjeng, hvor vi kan bli godt kjent med hverandre.

Og Mesnalia drar vi i uke 32, fra 8.-12. august. Vi er nå 71 konfirmanter. Så her blir det liv og moro. Sjekk nettsted.Mesnalia leirsted

Vi kaller inn til eget forldremøte i foraknt av leirene. 

Konfirmasjoner

Le har fått innvilget sitt ønske om dag. Lørdag er overrepresentert, så hvis noen har mulighet til å bytte fra lørdag til søndag, vennligst ta kontakt. Hvis to fra mai kan bytte fra lørdag til søndag, holder det med en gudstjeneste pr dag.

I august blir det fire gudstjenester på lørdag og en på søndag. Her er det også rom for  å bytte fra lørdag til søndag. Jeg vil snart legge ut lister med tidspunkt for konfirmasjon.

 

Kontakt

Frøydis Helen Tørring, Ft795@kirken.no

9841 21 26 ( Privat og jobb)

Ved henvendelse er det viktig at du oppgir fullt navn på konfirmant, og hvilken linje ( sommer eller vinter)

Velkommen som konfirmantforeldre.

 

 

 

  

Tilbake