Sorggruppe for gjenlevende partner


Påmelding til ny sorggruppe er i gang. Oppstart 30. august.

 

Det er normalt å ha sorg etter dødsfall av en som har stått oss nær. Men det kan være godt å få dele denne sorgen med andre i sammen situasjon. Erfaring viser at det er behov for sorggrupper for etterlatte. Diakonene i Skårer og Fjellhamar menigheter har våren 2022 hatt en gruppe for enker og enkemenn. Vi fortsetter med sorggrupper og starter en ny gruppe over sommeren, nærmere bestemt tirsdag 30. august kl. 12. Gruppen er for deltakere over 55 år. Dersom du vil være med i en slik gruppe, eller kjenner noen som kan ha nytte av å delta her, så ta kontakt med diakon Kari: kn856@kirken.no - mobil: 93084648. Hun tar kontakt for å avklare om en slik gruppe passer for deg eller den du henviser til. Vi planlegger å ha 7-8 samlinger annenhver tirsdag kl. 12.00 - 14.00 i Skårer kirke. 

Når vi har avgrenset oss til gjenlevende partner så er det fordi vi vet det er et behov blant flere. Men ta gjerne kontakt om du er i en annen rolle, f.eks. at du har mistet et barn eller et barnebarn, eller at du har mistet en forelder eller søsken, eller andre relasjoner. Så kan vi sammen se hvordan vi kan møte ditt behov, f.eks. om det er grupper i andre menigheter som kan ivarta ditt ønsker om å få bearbeidet din sorg. 

 

 

Tilbake