Kick-off for sommerkonfirmantene


Første samling for sommerkonfirmantene skjer 15. og 16. januar. På lørdagen samles vi i undervisningsgrupper, og er sammen en times tid. På søndagen har vi to presentasjonsgudstjenesteter. Les mer om når du skal møte opp, og hva som skjer. 

Hvilken gruppe du er på, ligger under guppeoversikt på denne siden. 

 

Lørdag 15. Januar 

Vi har et opplegg som vil vare i én time, og konfirmantene møter opp i grupper basert på undervisningsdagen deres (se vedlegg for hvilken gruppe du er med på, alle har fått den gruppa de selv ønsket). I løpet av den timen vil vi bli litt kjent med hverandre og gi informasjon om opplegget fremover. Blant annet kommer vi til å registrere konfirmantene ved ankomst, ønske velkommen, ha bli kjent leker og gi en rask innføring i gudstjenesten. Vi kommer også til å ta et bilde av dem med polaroidkamera som vi kommer til å bruke til innlæring av navn. De som ikke har fått Loggboka enda, vil få utdelt den.  

Her er oversikten over når du skal møte opp: 
 

Gruppe 

Oppmøte lørdag 15. januar 

Mandagsgruppa 

11:00 

Onsdagsgruppa 

12:30 

Torsdagsgruppa 

14:00 

Dette betyr at hvis du er på en onsdagsgruppe, skal du møte opp lørdag klokka 12:30.  

Søndag 16. Januar utegudstjenester. 

Søndag 16. Januar kjører vi to presentasjonsgudstjenester for konfirmantene. Den første kl 11:00 (for torsdagsgruppa), og den andre kl 12:00 (for mandag- og onsdagsgruppa).  Presentasjonsgudstjenestene tar ca 30 minutter. Her blir konfirmantene presentert høytidelig med fullt navn, og de får hver sin bibel. Dette er en av tre obligatoriske gudstjenester for konfirmantene. Vi håper at dere som foresatte stiller opp på denne gudstjenesten.  

Her er oversikten over hvilken presentasjonsgudstjeneste du skal være med på: 

Presentasjonsgudstjeneste  kl 11:00 

Presentasjonsgudstjeneste kl 12:00 

Torsdagsgruppa 

Mandag og onsdagsgruppa 

 

OBS: Presentasjonsgudstjenestene har påmelding grunnet smittevern. Den ligger på hjemmesiden fra tirsdag 11.01. Det er vanlig at dere som foresatte stiller opp på denne gudstjenesten for å støtte ungdommen deres. 

 

Velkommen! 

 


 

 

Tilbake