Allehelgen i Skårer menighet


Gudstjeneste og åpen krike på Allehelgensdag.

 

Velkommen til gudstjeneste på Allehelgensdag i Skårer kirke

Skårer menighet sender en hilsen til dere som har mistet en av deres nærmeste siden forrige Allehelgensdag. Vi ønsker dere velkommen til gudstjeneste på Allehelgensdag i Skårer kirke søndag 3. november kl. 11.00. Her vil vi tenne lys, lese navnene og minnes dem som har gått bort det siste året, tilhørende Skårer menighet.

 

Lørenskog gravkapell 

Allehelgensdag er en dag mange søker sine kjæres grav for å minnes. Lørenskog kirke er stengt pga. bygging av nytt orgel. Men Lørenskog gravkapell være åpent fra kl. 12.00 - 17.00 for dem som ønsker å tenne lys der. Her vil det også være anledning for samtale med prest eller diakon.

Tilbake