Julens gudstjenester i Skårer kirke


Velkommen til julens gudstjenester i Skårer menighet.

 

«…en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang»

Velkommen til Skårer menighet sine julegudstjenester med julesangene i fokus! Bli med å syng julens lovsang fra Betlehemsmarken. 

«Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!

Oss er en evig frelser født!»

3. søndag i advent, 15. desember 
Kl. 11. Lessons & Carols

Julegudstjeneste etter anglikansk tradisjon. I de senere år har det blitt en tradisjon utover England, og i Norge feires den i flere kirker søndagen før jul. De ni lesningene spenner seg fra syndefallet til Jesu fødsel, og utfylles av korsang, julesalmer og orgelmusikk. 

Medvirkende
Sangere fra Skårer kor. Anders Fjeld Meyer, dirigent. Espen Takle, orgel. Tormod Westermoen, liturg. Søndagsskole. 

4. søndag i advent, 22. desember
Kl. 11. Felles gudstjeneste i Fjellhamar kirke. 
(Ingen gudstjeneste i Skårer)
 
Julaften i Lørenskog kirke
Kl. 11.30 og kl. kl. 13.00. Svein Skarholm, liturg. Haakon Omejer Sørlie, organist. 

Julaften i Skårer kirke
Kl. 14. Barnegudstjeneste 
Kl. 16. Julaftensgudstjeneste
Tormod Westermoen, liturg. Anders Fjeld Meyer, organist.

1. juledag 
Kl. 12. Høytidsgudstjeneste 
Tormod Westermoen og Onesimus Jalata-Nagari, liturger. Anders Fjeld Meyer, organist. Eirik P. Krokfjord, solist. Nattverd.

2. juledag 
Kl. 11. Felles gudstjeneste i Lørenskog kirke 
Elisabeth Lund, liturg.

Søndag 29. desember, Romjulssøndag 
Julesanggudstjeneste i Lørenskog kirke kl. 11.
Svein Skarholm, liturg. Alf Knutsen, organist. Dåp.
 

Tilbake