Mandagsmesse


Mandagsmesse i Skårer kirke

 

I over 10 år har vi hatt Mandagsmesse i Skårer kirke. Dette er en kveldsmesse hvor en kjent person (lokal- eller nasjonal-kjent) forteller om sitt liv og sin tro, gjennom å bli intervjuet av Nils-Tore Andersen. Mandagsmessen gjennomføres av et team bestående av frivillige og ansatte i Skårer menighet, i samarbeid med prosten på Nedre Romerike. 

Foruten intervjuet består Mandagsmessen av flere faste innslag: Vi har en liturgi som de fremmøtte deltar aktivt i, vi synger mange kjente salmer, vi har bønnevandring til faste stasjoner, vi lytter til musikk med orgel og solist, og vi har nattverd og skriftlesning.

Hvert semester har vi 2-3 mandagsmesser. Se i kalenderen når neste mandagsmesse finner sted.

Velkommen!

Tilbake