Nytt orgel i Lørenskog kirke


Nytt orgel monteres i perioden 1. september til 1. desember 2019. I byggeperioden vil kirken være stengt.

 

Dagens orgel fra 1938 lever på lånt tid og vi glade for at byggingen av nytt orgel på fabrikken til Ryde og Berg i Fredrikstad er i gang. Det nye orgelet plasseres på galleriet slik bildeskisse viser, og i tillegg vil pipene i det gamle orgelhuset på loftet bli restaurert og koblet sammen med det nye orgelet. Vi er svært glade for at Lørenskog kommune finansierer en ny orgelløsning med godkjenning fra Riksantikvaren. 

Arbeidet med å tilpasse galleriet er allerede i gang, og trappetrinnene på nordsiden av gallereriet er fjernet for å kunne starte arbeidet med tilpasning av bærerammen til det nye orgelet. Galleriet kan fremdeles brukes, men med noe begrenset sikt på de bakerste radene. Når orgelet er ferdig installert vil det i praksis være svært begrenset plass på galleriet og kapasiteten i kirken vil gå litt ned, men vi vil til gjengjeld få et godt instrument som kan lede menigetssangen i mange år fremover.

I byggeperioden vil vi i stor grad være nødt til å bruke henholdsvis Fjellhamar og Skårer kirker til seremonier. Tidsplanen er foreløpig og tidsrommet kan endres. 

Tilbake