Formiddagstreff fredag 8. februar


"HUSKER DU?" - et sangprogram ved Gunn Kari Fjæren Frost

 

Velkommen til Formiddagstreff fredag 8. februar kl. 11.00. Denne gangen blir det "HUSKER DU?" med kjente og kjære sanger fra "gamle dager". Konsulent (ansatt ved menighetskontoret her i Lørenskog) Gunn Kari Fjæren Frost synger og akkompagneres av vår faste pianist Øystein Myklestul. Det er bare å begynne å glede seg! Som vanlig blir det ellers servering av lunsj, det blir utlodning, mye sang, og også en kort andakt. Velkommen til alle, og spesielt til seniorer!

Tilbake