Kvinnenes internasjonale bønnedag


Velkommen til felleskirkelig samling i Lørenskog frikirke på kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 6. mars kl. 19

 

Tradisjonen tro samles kvinner over hele verden til bønn og fellesskap denne kvelden. I Lørenskog har vi en komité bestående av representanter fra Skårer menighet, Fjellhamar menighet, Frelsesarméen Fjellhamar korps, Lørenskog frikirke og Salemkirken, og vi møtes denne gangen i Lørenskog frikirke, Hogstsveien 2, 1479 Kurland, fredag 6. mars klokka 19.00. Det blir mye sang, bønn, enkel bevertning, utlodning (ta med kontanter!). Andakt ved Anne Kristin Aasmundtveit, sang ved Trine Lise Aasheim. 

Tema for bønnesamling er "Stå opp, ta matten din og gå!". I år fokuserer vi på Zimbabwe. Her er vi opptatt av arbeidet blant mødre med funksjonshemmede barn. Dette er en gruppe som lenge har vært marginalisert og utstøtt. Bibelselskapet i Zimbabwe gir ut en egen bibelutgave til bruk i prosjektet.

Mål: Synliggjøre situasjonen for funksjonshemmede barn og deres mødre, styrke deres posisjon og inkludere dem i kirke og samfunn.

  • Hjelpe mødrene til å finne styrke og trøst i bibelordet.
  • Bidra til å opprette små verksteder der mødrene kan få inntekter.
  • Skape møteplasser der mødre med vanskeligstilte barn kan utveksle erfaringer med andre mødre i samme situasjon.
  • Opprette støttegrupper og treningsgrupper (som også omfatter bibelarbeid)
  • Samarbeide med ansvarlige offentlige etater.

Forsidebildet er laget av kunstneren Nonhlanla Mathe. Det forestiller noe av livet og historien til Zimbabwe, sett fra kvinnenes synsvinkel. Bakgrunnen antyder forvandlingen fra en mørk og vanskelig fortid til en framtid med håp om framgang. I forgrunnen finner vi elementer fra bibelteksten i Joh 5,2-9, med helbredelse og oppreisning.

Kunstneren selv sier dette om bildet: "Jeg blir så inspirert av menneskers liv, hvordan de forholder seg til hverandre og hvordan de ser på sin hverdag. Jeg er kvinne selv, og ønsker å framstille myndiggjorte kvinner."

 

Velkommen!

Tilbake