Kvinnenes internasjonale bønnedag


Velkommen til felleskirkelig samling i Skårer kirke på kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 1. mars kl. 19.00

 

Tradisjonen tro samles kvinner over hele verden til bønn og fellesskap denne kvelden. I Lørenskog har vi en komité bestående av representanter fra Skårer menighet, Fjellhamar menighet, Frelsesarméen Fjellhamar korps, Lørenskog frikirke og Salemkirken, og vi møtes denne gangen i Skårer kirke fredag 1. mars klokka 19.00. Det blir mye sang, bønn, enkel bevertning, utlodning (ta med kontanter!).

I år fokuserer vi på Slovenia. Bibelselskapet i Slovenia er i ferd med å starte et prosjekt der Bibelen blir et sentralt hjelpemiddel i prosessen med å helbrede traumer. I Slovenia sliter mange med traumer og depresjon etter forhold som har hatt negativ innvirkning på både individ og samfunn: alkoholisme, rusmisbruk, vold i familien, skilsmisser, selvmord og traumer etter krig og politisk usikkerhet. Kvinnene er særlig utsatt og må bære tunge bører for familiene sine.

Vårt mål: - Å utdanne 20 – 30 personer som kan være tilretteleggere og drive sine egne traume- helbredelsesgrupper ulike steder i Slovenia. Mange av deltakerne vil være kvinner som selv har ulike indre sår og problemer. - Å oversette materiell (bøker, manualer, videoer osv.) til slovensk.

Vår visjon: å være et samlingspunkt for ulike kirker, grupper og bevegelser. Å nære og styrke gode kirkelige relasjoner på mange ulike områder. Vi tror traume-helbredelsesgrupper kan være med på å fornye relasjonen mellom sårede mennesker og Gud.

Velkommen!

Tilbake