Hvem skal styre kirka vår?


Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke!

 

Kirkevalg 2019 fra Den norske kirke, Kirkerådet. (Vimeo)

Kirkerommet er stort. Høyt til taket. Sterkt fundament. Plass til alle. Verdensvidt fellesskap. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger. I kirken kan du spørre, snakke, be eller være stille. 

Et rom for tro og undring
I Den norske kirke er det rom for tro, tvil, samtale og spørsmål. Du kan komme som du er. Om du er i krise, er glad, ensom, eller om du vil være litt alene med de store spørsmålene. 
 
Et rom for hele livet
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke og er åpen for alle. Kirken har 3,7 millioner medlemmer og 1200 menigheter over hele Norge. Uansett hvor du bor, er kirken nær deg. 

Mer enn du tror
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi står sammen om troen på Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye meir, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester. Hvordan vil du kirken skal være?  Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget. 

Ta ansvar for kirken din
Kirken bygger fellesskap der du bor. Vi har ansvar for hverandre. Det står sentralt i kirkens virksomhet. Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse.

Vi må advare mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte det som fremmer respekt for både skaperverket og for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Ved kirkevalget skal det velges 8000 frivillige til å lede kirkens arbeid. Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap. 

Ler mer om kirkevalget i Skårer

Ler mer om kirkevalget (kirken.no)

Tilbake