Inkluderende menighet


Skårer menighet er godkjent som inkluderende menighet av Borg bispedømmeråd.

 

Skårer menighet er registrert hos Borg bispedømme som en menighet som er godkjent som inkluderende menighet. I vår menighet skal det være plass og rom for alle, noe som er i tråd med menighetens visjon "Nåde for alle - rom for deg". Alle skal ha mulighet til å delta, på lik linje, i alt som skjer i kirken. Hensikten med dette tiltaket er ikke at vi skal lage flere tilrettelagte tiltak, men få hjelp til å kvalitetssikre menigheten arbeid og de tjenestene vi allerede gir og gjør. Vi ønsker å prøve menighetens arbeid på alles mulighet til deltakelse. Å være en inkluderende menighet er et vedvarende prosjekt og noe vi alltid må jobbe for. Vi er alle skapt i Guds bilde, til samfunn med Gud, med samme verd og like høyt elsket av Gud. Dette vil vi synliggjøre i Skårer menighet.

Tilbake