Lørdagskafe i Fjellhamar kirke


Lørdagskafé arrangeres i Fjellhamar kirke den andre lørdagen i måneden

 

Lørdagskaféen arrangeres i Fjellhamar kirke den andre lørdagen i hver måned, unntatt midt på sommeren. Enkelte ganger er vi i Skårer kirke. Vi åpner kl. 12.00.
Det er salg av rundstykker, kaffe, brus, kaker. Loddsalg og trekning. Underholdning. Frivillige holder kafé, Musikere og andre stiller med gratis underholdning, og allsangen tar av. I 2016 feiret Lørdagskafeen 20-års jubileum.

Datoer for lørdagskaféen våren 2019:

Lørdag 12. januar

Lørdag 09. februar

Lørdag 09. mars

Lørdag 11. mai

Kontaktperson er Kjersti Nordberg, mobil: 950 70 559.

Dette er et tilbud spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming, og drives som et felles prosjekt for nedre Romerike prosti.

Tilbake