Skårer menighets misjonsprosjekt


Skårer menighet støtter NMS ( Det norske misjonsselskap) sitt arbeid i Etiopia.

 

Etiopia

Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger større enn Norge, har nesten 100 millioner innbyggere, over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri vært kolonisert og har en meget rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke. Landet har en sterkt voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger.

NMSs arbeid i etiopia

NMS har siden starten i 1970  samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia – mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter.

NMS jobber for å bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å gi øremerkede stipend. Spare- og lånegrupper bygger selvtillit og viser lokalsamfunnet at kvinner kan forvalte penger på egen hånd. NMS jobber også for å forebygge fødselsrelaterte skader. Gjennom språk- og musikkarbeid bidrar de til at urfolksgruppene mao, komo, gumuz og andre blir stolte av eget språk og egen kultur. Bibeloversettelse til morsmålet gjør sitt til at evangeliet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar til bygging av et demokratisk samfunn med like rettigheter for alle. Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er stor fattigdom og enormt press på miljøet. NMS støtter også arbeid for større matvaresikkerhet gjennom moderne og miljøvennlige dyrkingsmetoder.

Hvordan jobber menighetene for å støtte prosjektene?

Misjonsmiddager
Vi arrangerer misjonsmiddager i Skårer kirke tre ganger per halvår. Les mer om misjonsmiddag her

Misjonsforening
Dette er en åpen gruppe og nye i alle aldre er hjertelig velkomne. Vi møtes en onsdag i måneden kl. 19.00 hjemme hos Eli Herdieckerhoff i Blåstjerneveien 6. Datoer for samlinger kan du finne i kalenderoversikten her.

Misjonsgudstjenester
To ganger i året setter vi ekstra fokus på NMS sine prosjekter i gudstjenesten. Kollekten går disse dagene til menighetens misjonsprosjekt.

Strikkeprosjekt
Misjonsforeningen i Skårer administrerer strikking av små ull- luer og tepper som finner veien til nyfødte i Etiopia. Les mer om strikkeprosjektet her.

Ønsker du å vite mer om misjonsarbeidet? Ta kontakt med Eli Herdieckerhoff: Telefon: 928 39 831. E-post: Eli Herdieckerhoff.

Les mer om NMS og Safe Moderhood

NMSs arbeid i Norge
NMSs Etiopiablogg
Rapport om Safe Motherhood for arbeidsåret 2017
NMS nyhetsbrev fra Etiopia

Tilbake