Syng med oss!


Felleskor for menighetene på Nedre Romerike, spesielt beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Dette koret er for alle som liker å synge og som ønsker å være i et fellesskap med omsorg. Det er spesielt beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det betyr at tekstene skal være enkle å lære for dem som kan bruke ord. For andre er det bare å være med med kroppen eller bare med øynene. Det viktigste er å lage et fellesskap sammen sånn som vi er. Vi ønsker å komme sammen, synge og ha det hyggelig. Koret startet opp våren 2007. Vi er ca. 30 personer som er med i koret i alderen 15 - 65 år.

Alle øvelser starter kl 17.15 og slutter kl 18.30. Vi øver i Øvre Rælingen kirke.

Kontaktpersoner:
InkluderingsprestElisabeth Kristiansen (korleder, tlf. 957 60 715)

Tilbake