Menighetsrådets møter 2019


Møtene i menighetsrådet er åpne for alle som vil følge behandlingen av sakene.

 

Møteplan for Skårer menighetsråd 2019

Menighetsrådet møtes vanligvis tre til fem ganger hvert halvår, møtestart er kl. 19.00.
Skårer menighetsråd avholder sine møter i kirkens administrasjonslokaler i Lørenskog Hus.

Høsten 2019
12. november 2019

Tilbake