Ungdomsgudstjeneste


Ungdomsgudstjeneste i Skårer kirke torsdager fra kl. 20.30

 

Hver torsdag kl 20.30 feirer vi ungdomsgudstjeneste i Skårer kirke som en avslutning på ungdomsklubben. Gudstjenesten består av lovsang og noen salmer, samt andakt og bønnevandring. 
Gudstjenesten er åpen for alle 

Tilbake