Agentrapport fra Tårnagentene


Helgen 9.-10. februar var 17 Tårnagenter samlet i Skårer kirke for å løse oppgaver og utføre oppdrag. 

 

Tårnagentene løste ulike agentoppdrag, utforsket kirka, spiste pizza og avsluttet dagen med samling i kirkerommet. Dagen etter var tårnagentene aktivt med i gudstjenesten med forbønn, dramatisering av prekenteksten, før de avsluttet gudstjenesten med å synge tårnagentsangen. 

Tårnagentene dramatiserte søndagens Bibeltekst; Jesus og den lamme mannen. Foto: Birgitte Mydske Egner.

Tilbake