Møtested kirken


 

Møtested kirken er gudstjenester i samarbeid med andre menigheter på Nedre Romerike særskilt tilrettelagt for mennesker med funksjons- eller utviklingshemming. Gudstjenestene forgår i ulike kirker på nedre Romerike. (Se kalenderen).

Tilbake