Skårer menighetsråd 2019-2023


Informasjon om menighetsrådets arbeid og sammensetning.

 

Medlemmer:
Hildur Aune Austrheim (leder)
Eva Maritha Stolp Olausen (nestleder)
Trond Erik Bakkerud
Synne Andreassen
Julie Berntsen
Sivert Høibråten
Eskild Engstrøm Dahl
Tor Einar Ljønes

Varamedlemmer:
Vidar Skaar
Nils Rune Wennewold
Juli Bernadotte-Nordenstam
Trond Knut Nordby
Ellen Dahlsrud

Ansatte som møter fast i menighetsrådet:
Tormod Westermoen (Fungerende sokneprest)
Olav M. Bjørnsen (Sekretær)

Tilbake