Skårer kor


Gudstjenestekor i Skårer menighet.

 

Koret fungerer som forsangergruppe i gudstjenestene i Skårer kirke med hovedvekt på den klassiske kirkemusikken. For tiden er koret prosjektbasert, med onsdag som øvingsdag.

For mer informasjon ta kontakt med kantor Anders Fjeld Meyer på 994 64 657 eller e-post.

Tilbake