Valg av menighetsråd i Skårer sokn – nominasjon av kandidater


Frist for å melde inn kandidater eller listeforslag er 30. april.

 

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 30. april 2019.
Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til Skårer menighetsråd,
post: Skårer menighet. Postboks 304. 1471 Lørenskog,
eller e-post: menighetskontoret@lorenskog.kirken.no innen 30. april 2019.

Alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og har fylt 18 år i valgåret er valgbare. 
Det er anledning til å levere inn listeforslag innen fristen 30. april 2019 kl. 12.00.
Forslag til valglister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede.
En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge.
Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år.
Kirkevalget finner sted (8.-) 9. september 2019, med forhåndsstemming fra 10. august. Valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Ler mer om kirkevalget i Skårer

Ler mer om kirkevalget (kirken.no)

Tilbake