Møtested kirken


Nedre Romerike prosti ønsker velkommen til Møtested kirken onsdag 27. mars kl. 18.30 i Øvre Rælingen kirke.

 

Møtested kirken er en kveldsgudstjeneste for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det blir allsang, preken og lystenning. Musikalsk deltakelse ved Syng med oss-koret og Vasshjulet tut og blæs.

For mer informasjon; ta kontakt med styringsgruppas kontaktperson Kari Stray Nordberg (Diakon, Skårer). Epost: Klikk her. Adresse Øvre Rælingen kirke: Øvre Rærlingsvei 36.

Tilbake