Skjærtorsdagshilsen fra Onesimus (9. april)


Se hilsen fra kapellan Onesimus Jalata-Nagari fra Skårer kirke på skjærtorsdag.

 

Tilbake