Søndagshilsen fra Marit Breen (NMS) (17. april)


Dagens hilsen er fra Marit Breen i NMS. Hun forteller om arbeidet mot spredning av koronaviruset i Vest-Etiopia. 

 

Tilbake