Søndagshilsen fra Frøydis med konfirmanter (26. april)


Dagens hilsen er fra kateket Frøydis Helen Tørring og hun har bla. med seg noen av konfirmantene som skulle vært en del av dagens samtalegudstjeneste.

 

Tilbake