Søndagsskolens sommeravslutning!


Søndag 14. juni kl. 11 ønsker søndagsskolen velkommen til sommeravslutning. 

 

Ta med noe å sitte på, vi skal være sammen på gresset utenfor kirken. Her kan vi ha god koronaavstand.  Velkommen! Ingen påmelding nødvendig. 

Tilbake