Møtested Kirken onsdag 26. januar


Kveldsgudstjeneste onsdag 26. januar kl. 18 i Øvre Rælingen kirke. 

 

Velkommen til kveldsgudstjenesten Møtested Kirken onsdag 26. januar kl. 18.00 i Øvre Rælingen kirke. Denne gudstjenesten er for alle og spesielt tilrettelagt for personer med psykisk utviklingshemming. Det er Strømmen menighet som har ansvar for gudstjenesten. Smittevernhensyn blir ivaretatt. 

Gudstjenesten er arrangert av Inkluderende kirke nedre Romerike prosti.

Velkommen! 

Foto: Bo Mathisen.

Tilbake