Møtested Kirken


Kveldsgudstjeneste for nedre Romerike prosti i Rotnes kirke onsdag 15. september kl. 18

 

Velkommen til kveldsgudstjenesten Møtested Kirken onsdag 15. september kl. 18.00 i Rotnes kirke i Nittedal. Denne gudstjenesten er for alle og spesielt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Her deltar koret "Syng med oss" og korpset "Tut og blæs". Det blir lystenning og allsang. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten. Smittevernhensyn blir ivaretatt. 

Gudstjenesten er arrangert av Inkluderende kirke nedre Romerike prosti.

Velkommen! 

Tilbake