Hilsen fra Kari (15. november)


Hilsen fra diakon Kari Stray Nordberg på diakoniens dag, 15. november

 

Tilbake