Gudstjenester


Her finner du oversikt over de ulike gudstjenestene i Skårer kirke.

 

Høymessen

Høymessen ukens hovedgudstjeneste, og feires søndager kl. 11. I høymessen kan det være dåp, og det er alltid nattverd. Parallelt med gudstjenesten er det egen søndagsskole for barna i kjelleren. Etter gudstjenesten er det alltid en enkel kirkekaffe.

Familiegudstjeneste

Familiegudstjenesten er en enklere gudstjeneste som erstatter høymessen ca. en gang i måneden. Deltagelse og medvirkning av barn er viktig i familiegudstjenesten. Det kan være dåp, og enkelte ganger nattverd.

SK 1900

Annenhver søndag kl. 19.00 er det kveldsgudstjeneste med vekt på lovsang i Skårer kirke. Det er undervisning over et tema, bønnevandring og nattverd. Etter gudstjenesten er det felles kveldsmat. 

Dåpsgudstjeneste

Skårer menighet har også tilbud om egne dåpsgudstjenester i Lørenskog kirke. Her er det en enklere liturgi med dåpen i sentrum. Dåpsgudstjeneste i Lørenskog holdes vanligvis søndager kl. 13, og enkelte lørdager. Ta kontakt med kirkekontoret informasjon om kommende dåpsgudstjenester.


Siste nytt Gudstjenester


 

Søndagens gudstjeneste fra Skårer menighet

Her kan du se søndagens gudstjeneste fra Skårer menighet.

Les mer

Gudstjenesteliste