Gudstjenester


Her finner du oversikt over de ulike gudstjenestene i Skårer kirke.

 

Høymessen

Høymessen ukens hovedgudstjeneste, og feires søndager kl. 11. I høymessen kan det være dåp, og det er alltid nattverd. Parallelt med gudstjenesten er det egen søndagsskole for barna i kjelleren. Etter gudstjenesten er det alltid en enkel kirkekaffe.

Familiegudstjeneste

Familiegudstjenesten er en enklere gudstjeneste som erstatter høymessen ca. en gang i måneden. Deltagelse og medvirkning av barn er viktig i familiegudstjenesten. Det kan være dåp, og enkelte ganger nattverd.

SK 1900

Annenhver søndag kl. 19.00 er det kveldsgudstjeneste med vekt på lovsang i Skårer kirke. Det er undervisning over et tema, bønnevandring og nattverd. Etter gudstjenesten er det felles kveldsmat. 

Dåpsgudstjeneste

Skårer menighet har også tilbud om egne dåpsgudstjenester i Lørenskog kirke. Her er det en enklere liturgi med dåpen i sentrum. Dåpsgudstjeneste i Lørenskog holdes vanligvis søndager kl. 13, og enkelte lørdager. Ta kontakt med kirkekontoret informasjon om kommende dåpsgudstjenester.


Siste nytt Gudstjenester


 

Tiltak mot spredning av Korona-virus

Viktig informasjon for brukere av Skårer kirke. Den norske kirke i Lørenskog innfører tiltak mot spredning av korona-viruset. Dette er tilt...

Les mer

Gudstjenesteliste