Undervisningstilbud - Konfirmant 2022


Konfirmasjon. Konfirmantleir fra Den norske kirke, KirkerådetVimeo.

Konfirmantene skal blant annet lære sentrale bibelfortellinger, få innføring i kristen tro og kristne tradisjoner, bli kjent i kirken, og møte ulike etiske problemstillinger. Som konfirmant i Skårer menighet kan du velge mellom to forskjellige alternativer:

Sommerleir

Sommerleir er den mest populære linja vår, og starter opp i januar. Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i Skårer kirke, reiser vi også på leir i uke 32. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. Leiren blir på Stenbekk leirsted i Sarpsborg.
Sommerleirdeltagere har konfirmasjon lørdag 27. og søndag 28. august 2022. Pris: ca kr. 3500,- Dekker bl.a. utgiftene i forbindelse med leiropphold, buss og materiell.

Vinterleir

Vinterleir er et nyopprettet tilbud i Skårer menighet, og starter opp i oktober. Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i Skårer kirke, reiser vi også på leir i uke 8. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. Leiren blir på Stenbekk leirsted i Sarpsborg.
Vinterleirdeltagere har konfirmasjon lørdag 14. og søndag 15. mai 2022. Pris: ca kr. 3500,- Dekker bl.a. utgiftene i forbindelse med leiropphold, buss og materiell.

Økonomisk støtteordning

Skårer menighet har økonomiske støtteordninger det er mulig å søke ved behov. De som opplever det vanskelig å betale konfirmantutgifter, oppfordres til å ta kontakt med kateket. Økonomi skal ikke være en hindring for å velge konfirmasjon. Vi har taushetsplikt når det gjelder søknader.

Tilrettelagt undervisning

Alle har krav på tilpasset konfirmantundervisning. Har du spesielle behov, finner du mer informasjon om tilrettelagt undervisning her.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål, kontakt kateket Frøydis Helen Tørring på mobil: 984 12 126 eller e-post: FT795@kirken.no. Annen kontaktinfo til Skårer menighet kan du finne her.