Menighetsråd og underutvalg


Her finner du infromasjon om menighetsrådet, referater fra menighetsrådets møter, og informasjon om underutvalgene.

Menighetsrådet møtes vanligvis tre til fem ganger hvert halvår, møtestart er kl. 19.00. Skårer menighetsråd avholder sine møter i kirkens administrasjonslokaler i Lørenskog Hus.

Siste nytt fra Menighetsråd og underutvalg


 

Tiltak mot spredning av Korona-virus

Viktig informasjon for brukere av Skårer kirke mot spredning av korona-viruset.

Les mer

 

Ny kirkeverge i Lørenskog er tilsatt!

Martin Ljønes er tilsatt som ny kirkeverge i Lørenskog

Les mer

 

Resultat kirkevalget 2019 - Menighetsråd

Resultat av Menighetsrådsvalget 2019 i Skårer menighet

Les mer