Menighetsråd og underutvalg


Her finner du infromasjon om menighetsrådet, referater fra menighetsrådets møter, og informasjon om underutvalgene.

Menighetsrådet møtes vanligvis tre til fem ganger hvert halvår, møtestart er kl. 19.00. Skårer menighetsråd avholder sine møter i kirkens administrasjonslokaler i Lørenskog Hus.

Siste nytt fra Menighetsråd og underutvalg