Trosopplæringstiltak


Barn som er døpt eller har tilhørighet til kirken, vil med jevne mellomrom motta invitasjon til ulike trosopplæringstiltak. Trosopplæring handler om å oppleve og erfare gjennom aktiviteter menigheten tilbyr barn og unge. De ulike tiltakene bidrar til at alle har en mulighet til å bli bedre kjent med kirken og den kristne tro.

På våre trosopplæringstiltak er alle velkomne

Alle som er døpt eller har en tilhørighet til kirken i alderen 0-18 år vil motta invitasjoner pr. post/e-post. Dersom du ikke er døpt eller har en tilhørighet til kirken vil det ikke bli sendt ut en personlig invitasjon, men du er også hjertelig velkommen til å delta.

For Den norske kirke fungerer ordningen slik at barn av foreldre som er medlem av Den norske kirke, regnes som tilhørende Den norske kirke ved fødsel. Frem til 1. oktober 2018 ble dette registrert automatisk i våre registre, men nå registreres dette bare dersom foreldrene ønsker det. I kirkens registre står i så fall barnet oppført som tilhørig, noe som altså er en annen kategori enn medlem. Dersom barnet bæres til dåp, endres statusen til medlem. I følge lovverket vedtatt av Stortinget, regnes barnet som tilhørende Den norske kirke også dersom bare den ene av foreldrene er medlem av kirken. Her kan du lese mer om tilhørighet og trosopplæringsreformen.

Trosopplæring hos oss

Trosopplæringen i Skårer menighet består av både enkeltstående tiltak og kontinuerlige tiltak. Under finner du oversikt over alle trosopplæringstiltakene i Skårer menighet. Informasjon om de øvrige aktivitetene for barn og unge i menigheten finner du her:

Barn og familier  Ungdom

Han du generelle spørsmål om trosopplæringen i Skårer menighet, ta kontakt med kateket Frøydis Helen Tørring. E-post: Klikk her. For kontaktperson for de enkelte tiltakene, se under de enkelte tiltak.

Trosopplæringstiltakene i Skårer menighet

Siste nytt fra Trosopplæringstiltakene


 

Tiltak mot spredning av Korona-virus

Viktig informasjon for brukere av Skårer kirke. Den norske kirke i Lørenskog innfører tiltak mot spredning av korona-viruset. Dette er tilt...

Les mer

Kalender Trosopplæring